ตัวอย่างทัวร์จีน EXCLUSIVE SHANGHAI - HARBIN - 6วัน4คืน
ขอนำท่านเยือนดินแดนมหาอำนาจ ประเทศจีน สัมผัสสุดยอดความหนาวเมืองฮาร์บิ้น
ชมสีสันเทศกาล HARBIN ICE AND SNOW FESTIVAL ร่วมกิจกรรมสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับการเล่นสกี ซึมซับบรรยากาศร่วมสมัยที่หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งจุใจ
เดินชมย่านเก่าเทียนจื้อฝาง พร้อมสัมผัสการนั่งรถรางผ่านอุโมงค์เลเซอร์ พร้อมความประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  28 DEC 2019 - 2 JAN 2020  จองทัวร์นี้
  • 84,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 82,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 81,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 102,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)