4. ทัวร์อังกฤษ PREMIUM GRAND ENGLAND - 8วัน5คืน
วันที่เดินทาง : 8-15 ก.ค. 2565
ฤดู : ใบไม้ผลิ - ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : ท่านละ 159,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมืองบาธ พิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน ชมหมู่บ้านไบบิวรี ที่สวยที่สุดในอังกฤษ
ชม วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช ช้อปปิ้ง OXFORD STREET
พร้อมบริการสร้างความประทับใจตลอดการเดินทางในแบบของเรา อิมเมจ ฮอลิเดย์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  1-8 พ.ค. 2565  จองทัวร์นี้
 • 159,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 153,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 147,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 141,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 188,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  12-19 พ.ค. 2565  จองทัวร์นี้
 • 159,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 153,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 147,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 141,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 188,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  2-9 มิ.ย. 2565  จองทัวร์นี้
 • 159,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 153,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 147,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 141,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 188,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  8-15 ก.ค. 2565  จองทัวร์นี้
 • 159,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 153,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 147,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 141,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 188,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)