ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE GRAND SWITZERLAND - 8วัน5คืน
วันที่เดินทาง : 9 - 16 ก.ค. 2565
ฤดู : ใบไม้ผลิ-ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 0-15 องศา
ราคา : ท่านละ 185,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
เที่ยวอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในอ้อมกอดของหุบเขา นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาเจมส์บอนด์007 กระเช้าโรแตร์ เขาทิตลิส ปราสาทชิลยอง เยือนเมืองเก่ากรุงเบิร์น
สไตน์อัมไรน์ ลูเซิร์น เดินทางโดยสายการบินไทย ที่พักมีระดับพร้อมการเดินทางสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  12 - 19 เม.ย. 2565  จองทัวร์นี้
 • 185,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 178,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 171,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 164,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 215,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  8 - 15 พ.ค. 2565  จองทัวร์นี้
 • 185,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 178,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 171,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 164,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 215,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  18 - 25 มิ.ย. 2565  จองทัวร์นี้
 • 185,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 178,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 171,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 164,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 215,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9 - 16 ก.ค. 2565  จองทัวร์นี้
 • 185,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 178,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 171,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 164,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 215,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)