1.ทัวร์กรุ๊ปเล็ก PREMIUM VIETNAM DANANG-BANAHILL - 5วัน4คืน
วันที่เดินทาง : 4-8 / 25-29 พ.ค. / 1-5 / 22-26 มิ.ย. / 13-17 ก.ค. 2565
(สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง)
ฤดู : ใบไม้ผลิ - ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : เริ่มต้นที่ 39,900 บาท
นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ บานาฮิลล์ เดินชมสะพานลอยฟ้าโกลเด้น ที่สวยงามที่สุดในโลก
สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุก FANTASY PARK หมู่บ้านฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมบรรยากาศ 2 ฝั่งของเมืองเว้
เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  4-8 พฤษภาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 •  25-29 พฤษภาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 •  1-5 มิถุนายน 2565  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 •  22-26 มิถุนายน 2565  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 •  13-17 กรกฎาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน