13.ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO-HAKOODATE - 6วัน4คืน
วันที่ : 21-26 OCT / 5-10 / 19-24 NOV 2019
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 89,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท/ท่าน
ขอนำท่านท่องเที่ยวเหนือสุดประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโดกับช่วงเวลาสุดพิเศษใบไม้เปลี่ยนสี
ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ เพลินเพลินกับวิวค่ำคืนที่สวยติดอันดับ1ใน3ของโลก ภูเขาฮาโกดาเตะ
ชิมอาหารทะเลสดๆกับตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานโอนุมะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาอุซุ
ชมวิวทะเลสาบโทยะ ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร ชมถนนแป๊ะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด สัมผัสอดีตเมืองท่าสุดโรแมนติกโอตารุ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  21-26 OCT 2019  จองทัวร์นี้
  • 89,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 85,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 81,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 77,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 109,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)