ตัวอย่างทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN AUTUMN WORLD HERITAGE - 6วัน4คืน
ชมความสวยงามของทุ่งดอกโคเคียพร้อมชิมเมล่อนสดๆจากสวน สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค
เยือนเมืองนิกโก้ คาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด ชมความสวยงามน้ำตกเคกอน ศาลเจ้าโทโชกุ
สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือนากาโทโระ ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม ชินจุกุ ชิบุย่า อิออนพลาซ่า
ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ ไคเซกิขาปูยักษ์ พร้อมที่พักและบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  8-13 OCT 2019  จองทัวร์นี้
  • 95,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 91,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 87,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 110,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)