11.ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN AUTUMN WORLD HERITAGE - 6วัน4คืน
วันที่ : 24-29 SEP / 8-13 OCT 2019
ฤดู : ฤดูใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 95,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ชมความสวยงามของทุ่งดอกโคเคียพร้อมชิมเมล่อนสดๆจากสวน สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค
เยือนเมืองนิกโก้ คาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด ชมความสวยงามน้ำตกเคกอน ศาลเจ้าโทโชกุ
สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือนากาโทโระ ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม ชินจุกุ ชิบุย่า อิออนพลาซ่า
ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ ไคเซกิขาปูยักษ์ พร้อมที่พักและบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  24-29 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 95,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 91,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 87,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 110,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  8-13 OCT 2019  จองทัวร์นี้
 • 95,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 91,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 87,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 110,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)