10.ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN GOOD MEMORIES IN AUTUMN - 6วัน4คืน
วันที่ : 12-17 NOV / 26 NOV - 1 DEC 2019
ฤดู : ฤดูใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 95,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านสู่ช่วงเวลาพิเศษใบไม้เปลี่ยนสี ชมความสะพรั่งของใบไม้แดงที่อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
หุบเขาโครันเค สัมผัสความงดงามดอกซากุระที่บานพร้อมใบไม้เปลี่ยนสีเมืองโอบาระ
ชมวิวหมู่บ้านน้ำใส ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งแบบจุใจ โอโมเตะซันโด ฮาราจุกุ ชินไซบาชิ
สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  12-17 NOV 2019  จองทัวร์นี้
 • 95,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 91,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 87,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 110,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  27 NOV - 1 DEC 2019  จองทัวร์นี้
 • 95,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 91,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 87,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 110,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)