ตัวอย่างทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN HERITAGE&NATURAL - 6วัน4คืน
ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติแต่งแต้มเส้นทาง พร้อมฉากหลังของสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมวัดป่าไผ่เทนริวจิ เยี่ยมชมมรดกโลกชิราคาว่า ทาคายาม่า
ชมความงานภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใส ไหว้พระวัดอาซากุส่ะ ช้อปปิ้งย่านกินซ่า ซาคาเอะ
พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการสุดประทับใจ ในแบบอิมเมจ ฮอลิเดย์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  23-28 OCT 2019  จองทัวร์นี้
  • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 88,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 84,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 80,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 108,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)