4.ทัวร์นิวซีแลนด์ IMPRESSION NORTH NEW ZEALAND - 7วัน5คืน
วันที่ : 24-30 JUL / 9-15 AUG / 13-19 SEP / 23-29 OCT / 15-21 NOV / 1-7 DEC 2019
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 155,500 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจฮอลิเดย์ ขอนำท่านสัมผัสดินแดนที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ความงดงามได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โอ๊คแลนด์ เมืองหลวงแสนสวย – โรโตรัว มหัศจรรย์วัฒนธรรมเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสง เรนโบว์ สปริง
ชมบ้านฮอบบิทสุดอลังการ น้ำตกฮูก้า ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชมสัตว์พื้นเมือง เพลิดเพลินกิจกรรมผจญภัย
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ เดินทางสะดวกสบาย พร้อมที่พัก อาหารและบริการสุดประทับใจ แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  24-30 JUL 2019  จองทัวร์นี้
 • 155,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 147,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 139,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 131,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 187,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9-15 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 155,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 147,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 139,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 131,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 187,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  13-19 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 155,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 147,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 139,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 131,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 187,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  23-29 OCT 2019  จองทัวร์นี้
 • 155,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 147,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 139,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 131,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 187,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  15-21 NOV 2019  จองทัวร์นี้
 • 155,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 147,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 139,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 131,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 187,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  1-7 DEC 2019  จองทัวร์นี้
 • 155,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 147,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 139,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 131,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 187,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)