ตัวอย่างทัวร์นิวซีแลนด์ ABSOLUTELY SOUTH NEW ZEALAND - 9วัน7คืน
อิมเมจฮอลิเดย์ ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติเยือนดินแดนเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์
ชมทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมยอดเขาเม้าท์คุก นั่งรถไฟเส้นธรรมชาติ
อลังการธารน้ำแข็ง เที่ยวควีนสทาวน์ ขึ้นกอนโดลา กิจกรรมผจญภัยสุดตื่นเต้น
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ พร้อมที่พัก อาหารและบริการสุดประทับใจในแบบอิมเมจฮอลิเดย์

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

  •  1-9 DEC 2019  จองทัวร์นี้
  • 179,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 170,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 161,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 152,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 211,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)