9.ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA MIDNIGHT SUN - 11D8N
วันที่ : 18-28 JUL / 8-18 AUG 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 199,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ขอนำท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน
เยือนเมืองฮอนนิงสแวก ดินแดนสุดขอบเขตโลก แหลมนอร์ทเคป ชมรอยจารึกพระพุทธเจ้าหลวง
ชมฟยอร์ด กรุงออสโล พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ เดินทางนอร์เวย์–เดนมาร์ก โดยเรือสำราญ DFDS
ชมพระราชวังอมาเลียเบิร์ก เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินระดับโลกและการบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

 •  18-28 JUL 2019  จองทัวร์นี้
 • 199,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 189,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 179,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 234,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  8-18 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 199,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 189,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 179,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 234,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)