ตัวอย่างทัวร์จีน EXCLUSIVE BEIJING - TIANJIN - 5วัน4คืน
นำท่านสู่มหานครปักกิ่ง เทียนจิง วัดตู๋เล่อซื่อ บ้านกระเบื้องเทียนจิน
สุดประทับใจกับกายกรรมปักกิ่ง ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
สัมผัสความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้งจุใจที่ถนนหวังฟู่จิ่ง
พร้อมที่พัก อาหาร และบริการระดับพรีเมี่ยม แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง