1.ทัวร์ญี่ปุ่น IMAGE SCENIC OF NATURAL - 6วัน4คืน
วันที่ : 17-22 MAY 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 89,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท/ท่าน
ขอนำท่านสัมผัสการเดินทางโปรแกรมสุดพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น กับช่วงเวลาสุดพิเศษ
ชมทุ่งพิงค์มอส และ หมู่บ้านแห่งดวงดาว เสิร์ฟความอร่อยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู
ชมปราสาทนาโกย่า ประทับใจกับภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใส สวนดอกไม้NABANA NO SATO
ปรุงแต่งด้วยความประณีต และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ คัดสรรที่พักพร้อมบริการแสนพิเศษ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  17-22 MAY 2019  จองทัวร์นี้
  • 89,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 87,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 85,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 104,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)