5.ทัวร์จีน DISCOVERY OF SHANGHAI - 5วัน3คืน
วันที่ : 26-30 JUL / 9-13 AUG / 28 AUG- 1 SEP 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 54,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
นำคุณเปิดประสบการณ์มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ล่องเรือชมเมืองโบราณริมน้ำอูเจิ้น
ตื่นตากับ ERA INTERSECTION OF TIME นมัสการวัดพระหยกขาว ช้อปปิ้งตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ท่องดินแดนแห่งเทพนิยายไปกับ SHANGHAI DISNEYLAND เดินเล่นริมหาดไว่ทาน ถนนนานกิง
พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

 •  26-30 JUL 2019  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 52,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 50,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 48,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 64,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9-13 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 52,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 50,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 48,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 64,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  28 AUG - 1 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 52,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 50,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 48,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 64,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)