6.ทัวร์จีน ROMANTIC OF SHANGHAI - 5วัน3คืน
วันที่ : 26-30 JUL / 9-13 AUG / 28 AUG- 1 SEP 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 57,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
เยือนมหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตที่หมู่บ้านโบราณถงหลี่
ซุโจว ประตูน้ำผานเหมิน -เมืองเก่าซานถังเจีย - ซูโจว-ถนนนานกิง-หาดไว่ธาน
ชมการแสดง ERA INTERSECTION OF TIME ประทับใจอุโมงค์เลเซอร์ วัดพระหยกขาว
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ถนนเฉินหวังเมี่ยว พร้อมบริการสุดประทับใจ แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

 •  26-30 JUL 2019  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 51,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 67,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9-13 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 51,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 67,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  28 AUG - 1 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 51,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 67,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)