1.ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN CLASSIC - 5วัน4คืน
วันที่ : 11-15 / 25-29 JUL / 8-12 AUG 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 72,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท/ท่าน
นำท่านเดินทางสู่ไต้หวัน ชมไฮไลท์สำคัญ ล่องเรือชมความทะเลสาบสุริยันจันทรา
แช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความงามหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น
ผิงซี ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

 •  11-15 JUL 2019  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 66,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 88,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  25-29 JUL 2019  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 66,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 88,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  8-12 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 66,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 88,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)