โปรแกรมแนะนำ EXPLORING FUJI TREKKING - 7วัน4คืน
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป 69,900 บาท(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
สัมผัสการเดินทางโปรแกรมสุดพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น กับเส้นทางปีนภูเขาไฟฟูจิ
นั่งกระเช้าลอยฟ้าคาชิคาชิยาม่า ชมพิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส
ชมเมืองไดกันยามะ เมืองที่มีลักษณะเฉพาะตัว ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบย่านดังชินจูกุ
พร้อมที่พัก และอาหารเมนูพิเศษ เพื่อคุณพิเศษเช่นคุณ แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง