ทัวร์ญ๊่ปุ่น HOKKAIDO EXCLUSIVE SPRING - 6วัน4คืน
วันที่ : 14-19 APR 2019
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 95,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท/ท่าน
สัมผัสโปรแกรมสุดพิเศษ ท่องเที่ยวฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่นชมวิวยามค่ำคืน
MILLION DOLLAR VIEW 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ชิมอาหารอร่อย เมนูท้องถิ่น ทั้งปูยักษ์ ซูชิ หม้อไฟซีฟู้ด ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
มิตซุย เอ้าท์เล็ตสะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก การบริการระดับพรีเมี่ยม
<<พร้อมออกเดินทาง

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14-19 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 95,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 93,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 91,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 115,900 บาท/ท่าน สอบถามเจ้าหน้าที่