3.ทัวร์เกาหลี BUSAN-SEOUL BEAUTY CHERRY BLOSSOM - 6วัน4คืน
วันที่ : 3-8 APR 2019
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 79,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท/ท่าน
นำท่านสัมผัสดินแดนประเทศเกาหลีใต้ เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ 2 เมือง ปูซาน-โซล
ชมวัดแฮดอง ยงกุงซา หมู่บ้านคัมชอน ตื่นตาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำSEA LIFE BUSAN
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล เที่ยวชมหมู่บ้านบุกซอนฮันอก ชมความสวยงามซากุระ
พร้อมช้อปปิ้งย่านดัง บริการท่านด้วยร้านอาหารและเมนูอาหารระดับ DELUXE

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  3-8 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 79,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 77,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 75,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 73,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 91,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)