3.ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL HOKKAIDO-HAKODATE LAVENDER - 6วัน4คืน
วันที่ : 12-17 JUL / 19-24 JUL / 26-31 JULY 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 96,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท/ท่าน
ขอนำท่านท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับช่วงเวลาสุดพิเศษ สัมผัสเกาะเหนือของประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองฮอกไกโด
เที่ยวครบ เก็บทุกไฮไลท์ ชมวิวกลางคืนฮาโกดาเตะ สัมผัสวิธีชาวบ้านกับตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้นานาพันธุ์ ช้อปย่านดัง ทานุกิโคจิ
เสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และการบริการระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-17 JUL 2019  จองทัวร์นี้
  • 96,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 92,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 88,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 116,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
  •  19-24 JUL 2019  จองทัวร์นี้
  • 96,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 92,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 88,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 116,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
  •  26-31 JUL 2019  จองทัวร์นี้
  • 96,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 92,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 88,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 116,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)