4.ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMIC HOKKAIDO-HAKODATE - 7วัน5คืน
วันที่ : 7-13 APR 2019
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-18 องศา
ราคา : 98,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท/ท่าน
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับช่วงเวลาสุดพิเศษ สัมผัสเกาะเหนือของประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองฮอกไกโด
สัมผัสหุบเขานรก ชมวิวกลางคืนฮาโกดาเตะ ตื่นตากับตลาดเช้า ลิงแช่ออนเซน ชมวิวทะเลสาบโทยะ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาอุซุ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบย่านดัง ทานุกิโคจิ
โอตารุ อดีตเมืองท่าสุดโรแมนติก แช่น้ำแร่ออนเซน พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม
<< สามารถเดินทางรูปแบบส่วนตัวได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

  •  7-13 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 98,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 93,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 84,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 118,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)