ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN CLASSIC - 5วัน4คืน
วันที่ : 11-15 APR 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 64,900 บาท/ท่าน
นำท่านเดินทางสู่ไต้หวัน ชมไฮไลท์สำคัญ ล่องเรือชมความทะเลสาบสุริยันจันทรา
แช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความงามหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น
ผิงซี ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
<<พร้อมออกเดินทาง

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11-15 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 64,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 62,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 76,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)