6.ทัวร์ญี่ปุ่น ABSOLUTELY JAPAN SPRING & THEME PARK - 7วัน5คืน
วันที่ : 12-18 APR 2019
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 115,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท/ท่าน
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับช่วงเวลาสุดพิเศษ อิสระให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ชมภูเขาไฟฟูจิ พร้อมชมเทศกาลดอกพิงค์มอส ชิมผลไม้สดๆจากไร่ ชมปราสาทนาโกย่า
ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบย่านชินจุกุ
พร้อมอาหารเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ร้านดัง และเมนูอาหารญี่ปุ่นเลิศรส พร้อมบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง