ทัวร์ฮ่องกง SONGKRAN HONGKONG FUNNY DISNEYLAND - 3วัน2คืน
วันที่ : 12-14 APR 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 57,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
เวลาแห่งความสุขของครอบครัวที่DISNEYLAND ชมวิวเมืองฮ่องกงวิคตอเรียพีค
ท่องเที่ยวหมู่บ้านนองปิง ไหว้พระขอพร ณ วัดแชกง ช้อปปิ้งจุใจ จิม ซา จุ่ย
พร้อมอาหารเลิศรส ที่พักและบริการสุดประทับใจ มาตรฐานอิมเมจ ฮอลิเดย์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-14 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 57,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 51,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 65,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)