ทัวร์ยุโรป ENCHANTING OF EUROPE SWITZERLAND–FRANCE - 9วัน6คืน
วันที่ :8-16 APR 2019
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 5-20 องศา
ราคา : 195,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวสองประเทศที่เปี่ยมไปด้วยความทันสมัยและ ความงามของธรรมชาติ
สวิสเซอร์แลนด์–ฝรั่งเศส ร่วมสัมผัสความโรแมนติกไปกับรถไฟสายโรแมนติก มองเทอร์ซ
เยือนเมืองหลวงเจ้าเสน่ห์กรุงเบิร์น ขึ้นชมความสวยงามของยอดเขาของสวิสเซอร์แลนด์
สัมผัสเมืองชั้นนำแหล่งแฟชั่นนคร ปารีส ล่องเรือบาโตมูส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พร้อมช้อปปิ้งอย่างจุใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  8-16 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 186,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 176,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 166,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 227,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)