ทัวร์จีน ROMANTIC SHANGHAI - HANGZHOU - SUZHOU (ปิดกรุ๊ป) - 7วัน5คืน
วันที่ : 11-17 APR 2019
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 69,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
นำท่านเยือนมหานครแห่งอารยธรรม ณ ประเทศจีน พร้อมไฮไลท์ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
"ย้อนเวลากับสู่อดีตไปกับ หมู่บ้านโจวจวง-เมืองเก่าซานถังเจีย-ล่องเรือทะเลสาบซีหู "
สัมผัส MOON HABOUR สักการะพระใหญ่หลิงซาน ชมการแสดงสุดแสนยิ่งใหญ่ ERA SHOW
พร้อมเสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ DELUXE CLASS
<<พร้อมออกเดินทาง

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11-17 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 65,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 81,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)