7.ทัวร์ยุโรป SCENIC OF CROATIA - 10วัน7คืน
วันที่ : 23 JUL – 1 AUG / 6-15 AUG /17-26 SEP 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 158,500 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
สัมผัสราชินีแห่งทะเล เอเดรียติค ที่ผสานความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมโบราณอย่างลงตัว
ชมเมืองมรดกโลกและทัศนียภาพที่หลากหลาย ที่จะสร้างสีสันให้ทุกเมืองสวยงามยิ่งขึ้น
ซาเกรบ เมืองหลวงที่มีประวัติอันยาวนาน – อุทยานพลิตวิเซ่ สวรรค์บนดินที่มีอยู่จริง
โทรเกียร์ ย้อนอดีตกับบ้านเรือนสองความงามแห่งเมืองริมทะเล สปลิท- ดูบรอฟนิค

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

 •  29 JUL - 1 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 158,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 150,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 142,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 134,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 188,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  6-15 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 158,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 150,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 142,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 134,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 188,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  17-26 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 158,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 150,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 142,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 134,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 188,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)