ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE OF EAST EUROPE (GERMANY-AUSTRIA-CZECH) - 11วัน8คืน
วันที่ : 6-16 / 9-19 APR / 10-20 MAY 2019
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 198,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค เยอรมนี เช็ก ออสเตรียเยอรมนีดินแดนแห่งเทพนิยาย
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค ดินแดนที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันล่ำค่า ปราสาทกรุงปราก
ออสเตรีย ชมความงามของฮัลสตัท เมืองท่ามกลางขุนเขา เชสกี้ ครุมลอฟเมืองหยดน้ำแห่งยุโรป
คัดสรรเมนูหลากหลายที่ได้มาตราฐาน ที่พักที่แสนสะดวกสบาย พร้อมบริการที่ประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  6-16 APR 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 188,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 179,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 233,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9-19 APR 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 188,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 179,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 233,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  10-20 MAY 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 188,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 179,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 233,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)