ตัวอย่างทัวร์จีน CLASSIC BEIJING - SHANGHAI - 6วัน5คืน
นำท่านเยือนประเทศมหาอำนาจ ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังกู้กง ตระการตากับกำแพงเมืองจีน
ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง
ซึมซับบรรยากาศหาดไว่ทาน เมืองริมน้ำโบราณจูเจียเจียว ช้อปปิ้งจุใจที่ถนนหลักทั้ง 2 เมือง
พร้อมเสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู พร้อมบริการระดับพรีเมี่ยม แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11-16 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 66,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 87,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)