ทัวร์จีน BEIJING-SHANGHAI DISNEYLAND - 6วัน5คืน (รับเฉพาะ 6 ท่านสุดท้าย)
  • รหัสทัวร์
    :  CN2018-012
  • ประเทศ
    :  ทัวร์แนะนำ
  • ระยะเวลา
    :  6วัน5คืน (รับเฉพาะ 6 ท่านสุดท้าย) (-)
  • ระดับทัวร์
วันที่ : 11-16 APR 2019
ฤดู : ฤดูร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 74,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
นำท่านเยือนประเทศมหาอำนาจ ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังกู้กง
ตระการตากับกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
สนุกเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นระดับโลกสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
ซึมซับบรรยากาศร่วมสมัยที่หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง
<<พร้อมออกเดินทาง

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง