5.ทัวร์ยุโรป IMPERIAL OF EUROPE (GERMANY-HUNGARY-AUSTRIA) - 9วัน6คืน
วันที่ : 9-17 AUG / 12-20 SEP 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 18-30 องศา
ราคา : 188,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางยุโรปตะวันออก ดินแดนที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความงาม
อิ่มเอมกับธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ได้อย่างลงตัว ไร้การปรุงแต่งจนทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
ละเลียดไปกับสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การเยี่ยมชมอย่างเต็มอิ่ม
บินตรงสู่นครมิวนิคโดยสายการบินไทย พร้อมอาหาร การบริการ ที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

 •  9-17 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 188,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 179,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 170,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 161,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 216,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  12-20 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 188,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 179,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 170,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 161,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 216,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)