ทัวร์แอฟริกา EXPLORING GRAND SOUTH AFRICA - 10วัน 7คืน
วันที่ : 12 - 21 APR 2019
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 198,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
เปิดประสบการณ์ แอฟริกาใต้ ที่จะพาท่านไปล่าเหล่าบิ๊ก 5 หรือเจ้ายักษ์ทั้ง 5 แห่งผืนป่า
ตื่นตากับเมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน Sun City ชิมไวน์รสเลิศจาก ฟรัชฮอก
หมู่บ้านฮอลแลนด์ ชมความน่ารักของเหล่าสิงโตน้อย เคปทาวน์ ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์
ชมเหล่าเพนกวิน ขึ้นกระเช้าสู่มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ Table Mountain แล้วคุณ..จะรักเรา
<<พร้อมออกเดินทาง

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-21 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 198,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 188,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 179,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 168,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 218,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)