6.ทัวร์ยุโรป ROMANTIC OF RIVIERA (ITALY-FRANCE) - 9วัน6คืน
วันที่ : 6-14 AUG / 13-21 AUG 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 179,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านท่องเที่ยวทวีปยุโรป เยือนมหานครแห่งมนต์เสน่ห์ที่ชวนหลงใหล อิตาลี – ฝรั่งเศส
เพลิดเพลินกับความคลาสสิคของเส้นทางอิตาลีริเวียร่า เยือนเมืองคานส์จุดหมายแห่งภาพยนตร์
นั่งรถไฟความเร็วสูงTGV สัมผัสกรุงปารีส เที่ยวชมไฮไลท์หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประตูชัย
ช้อปปิ้งห้างดังของมิลานและปารีส คัดสรรเมนูมาตรฐานและที่พักที่แสนสบาย พร้อมความประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

 •  6-14 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 179,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 170,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 161,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 152,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 209,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  13-21 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 179,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 170,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 161,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 152,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 209,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)