ตัวอย่างทัวร์ยุโรป ROMANTIC OF RIVIERA & LAVENDER - 9วัน6คืน
นำท่านท่องเที่ยวทวีปยุโรป เยือนมหานครแห่งมนต์เสน่ห์ที่ชวนหลงใหล อิตาลี – ฝรั่งเศส
เพลิดเพลินกับความคลาสสิคของเส้นทางอิตาลีริเวียร่า เยือนเมืองคานส์จุดหมายแห่งภาพยนตร์
นั่งรถไฟความเร็วสูงTGV สัมผัสดินแดนแห่งความศิวิไลซ์กรุงปารีส เที่ยวชมไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประตูชัย ช้อปปิ้งห้างดังของมิลานและปารีส พร้อมบริการที่ประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง