ทัวร์ตุรกี

EXCLUSIVE SMALL GROUP ENCHANTED TURKEY
รูปแบบการเดินทาง : กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 128,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าอาหาร)
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ชมความงามของสุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมเส้นแบ่งเขตทวีป ช่องแคปบอสฟอรัส
เยือนนครใต้ดินที่หาดูที่อื่นไม่ได้ ท่องเที่ยวเมืองอันตัลยาเมืองริเวียร่าแห่งตุรกี
ตื่นตากับความสวยงามของปราสาทปุยฝ้ายและมนเสน่ห์แห่งคัปปาโดเกีย ดินแดนมรดกโลก
เสิร์ฟความอร่อยพร้อมคัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
1.ทัวร์ตุรกี ENCHANTED TURKEY
วันที่ : 19-26 JUL 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 98,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
เดินทางชมความมหัศจรรย์แห่งดินแดนสองทวีป ประเทศตุรกี ชมความงามของสุเหร่าสีน้ำเงิน
ล่องเรือชมเส้นแบ่งเขตทวีป ช่องแคปบอสฟอรัส เยือนนครใต้ดิน ท่องเที่ยวเมืองอันตัลยา
เมืองริเวียร่าแห่งตุรกี ตื่นตากับปราสาทปุยฝ้ายและมนเสน่ห์แห่งคัปปาโดเกีย เสิร์ฟอาหารท้องถิ่น
คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ แล้วคุณ...จะรักเรา