ทัวร์ภูฎาน

EXCLUSIVE BHUTAN SMALL GROUP
รูปแบบการเดินทาง : กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-20 องศา
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 55,500 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
รังสรรค์เส้นทางตามความต้องการของคุณ
- ทิมพู ป้อมปราการที่ตั้งของส านักพระราชวังและท าเนียบรัฐบาล
- ปูราคาซอง สิ่งก่อสร้างสำคัญท่ามกลางบรรยาศแสนสวยของสายน้ำ
- วัดตั๊กซัง หนึ่งในรแลนด์มาร์คสำคัญแห่งภูฏาน วิมานสวรรค์ที่ล่องลอยอยู่เหนือเมฆ
- ท่องเที่ยวพร้อมบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอาหารที่พักที่คัดสรรค์เป็นพิเศษสำหรับคุณ
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม