ทัวร์ภูฎาน

ตัวอย่างEXCLUSIVE BHUTAN SMALL GROUP
EXCLUSIVE SMALL GROUP CULTURAL OF BHUTAN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ทิมพู-ปูนาคา-วัดตั๊กซัง-พาโร
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 108,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม