ทัวร์บาหลี

ทัวร์กรุ๊ปเล็กบาหลี
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM BALI
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : วัดอูลูวาตู - ประตู HANDARAICONIC GATE - เตียต้า เอ็มพูล - BALI SWING - วัดทานาห์ลอต
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 27,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม