ทัวร์ SMALL GROUP ออสเตรเลีย

ทัวร์กรุ๊ปเล็กออสเตรเลีย ซิดนีย์ - เมลเบิร์น
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM AUSTRALIA SYDNEY - MELBOURNE
วันที่เดินทาง : 3-8 JUL / 24-29 JUL / 7-12 AUG / 21-26 AUG / 11-16 SEP / 18-23 SEP
9-14 OCT / 22-27 OCT /6-11 NOV / 20-25 NOV / 5-10 DEC 2020
เส้นทาง : ซิดนีย์ - ล่องเรืออ่าซิดนีย์ - วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น - เมลเบิร์น เกรท โอเชี่ยนโรด
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 89,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กออสเตรเลีย เมลเบิร์น
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM AUSTRALIA MELBOURNE
วันที่เดินทาง : 4-8 JUL / 25-29 JUL /8-12 AUG / 22-26 AUG / 12-16 SEP / 19-23 SEP / 10-14 OCT / 23-27 OCT / 7-11 NOV / 21-25 NOV / 5-9 DEC 2020
เส้นทาง : เมลเบิร์น เกาะฟิลิป เกรท โอเชี่ยนโรด BRIGHTON BEACH
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 69,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กออสเตรเลีย ซิดนีย์
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM AUSTRALIA SYDNEY
วันที่เดินทาง : 4-8 JUL / 25-29 JUL /8-12 AUG /22-26 AUG / 12-16 SEP / 19-23 SEP /
10-14 OCT / 23-27 OCT /7-11 NOV / 21-25 NOV 2020
เส้นทาง : ซิดนีย์ - ล่องเรืออ่าซิดนีย์ - วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 69,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม