ทัวร์ SMALL GROUP นิวซีแลนด์

ทัวร์กรุ๊ปเล็กนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ
EXCLUSIVE SMALL GROUP IMPRESSION NEW ZEALAND NORTH
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โอ๊คแลนด์-เมืองมาทามาทา-เมืองโรโตรัว-เมืองเทาโป
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 179,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กนิวซีแลนด์ เกาะใต้
EXCLUSIVE SMALL GROUP ABSOLUTELY NEW ZEALAND SOUTH
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองไคร์ชเชิร์ช-เมืองโฮกิติกิ-วานากา
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 189,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม