ทัวร์ SMALL GROUP รัสเซีย

ทัวร์กรุ๊ปเล็กรัสเซีย มอสโคว-ซาร์กอรฺ์ส
EXCLUSIVE SMALL GROUP AMAZING MOSCOW - ZAGORSK
วันที่เดินทาง : 5-10 NOV / 19-24 NOV / 3-8 DEC / 24-29 DEC 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : มอสโคว-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-รถไฟใต้ดิน-ล่องเรือ DINNER-ซาร์กอร์ส-พิพิธภัณฑ์อวกาศ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 139,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กรัสเซีย มอสโคว-เซนปีเตอร์สเบิร์ก
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM RUSSIA MOSCOW - SAINT PETERSBURG
วันที่เดินทาง : 12-18 NOV / 10-16 DEC / 24-30 DEC / 21-27 JAN / 11-17 FEB / 11-17 MAR
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : มอสโคว-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-รถไฟใต้ดิน-ล่องเรือ DINNER-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-พระราชวังเฮอมิเทจ-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังแคทเธอรีน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 154,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กรัสเซีย มอสโคว-เมอร์มานสค์
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM RUSSIA AURORA MURMANSK - MOSCOW
วันที่เดินทาง : 21-27 JAN / 3–9 FEB / 10-16 FEB / 25 FEB - 3 MAR 2021
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : มอสโคว-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-รถไฟใต้ดิน-ล่องเรือ DINNER-เมอร์มานสค์ - ชมแสงเหนือ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮักกี้ - เรือพลังนิวเคลียร์
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 159,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม