ทัวร์ SMALL GROUP จีน

ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน ปักกิ่ง-กู่เป่ย
EXCLUSIVE SMALL GROUP GORGEOUS BEIJING-GUBEI
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองจี้เสี้ยน-เมืองกู่เป่ยสุ่ยเจิ้น-ก าแพงเมืองจีน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน- หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 59,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน เฟิ่งหวง-จางเจียเจี้ย
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA FENGHUANG - ZHANGJIAJIE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองฟู๋หรงเจิ้น-เมืองฟ่งหวง-เขาเทียนจื่อซาน-แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย-ถ้ำประตูสวรรค์
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 69,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ซีอาน
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA HISTORIC ZHENGZHOU-LUOYANG-XI'AN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองเจิ้งโจว-วัดเส้าหลิน-เมืองลั่วหยาง-เมืองหลิงเป่า-ซีอาน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 79,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน ฉงชิ่ง-อู่หลง
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA CHONGQING-WULONG CITY AND NATURAL
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองฉงชิ่ง-เมืองอู่หลง-อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์-เมืองต้าจู๋
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 76,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน แชงกรีล่า-ลี่เจียง
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA FANTASTIC OF HIGHLAND SHANGRI LA-LIJIANG
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองลี่เจียง-เขาหิมะมังกรหยก-เมืองโบราณลี่เจียง-เมืองจงเตียน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 99,800 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน หลานโจว-ตุนหวง
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA SILK ROAD LANZHOU-DUNHUANG
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองหลานโจว-เมืองจางเย่-ภูเขาสายรุ้ง-เมืองเจียยวี่กวาน-เมืองตุนหวง-เนินทรายหมิงซงซาน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 109,800 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน ฉางซา - จางเจียเจี้ย
EXCLUSIVE SMALL GROUP CHINA CHANGSHA-ZHANGJIAJIE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองฉางซา-ถ้ำประตูสวรรค์-ภาพเขียนสิบลี้-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 75,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กประเทศจีน เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM CHENGDU-JIUZHAIGOU
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : อุทยานจิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง - ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 98,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม