ทัวร์ SMALL GROUP ญี่ปุ่น

ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN HOKKAIDO LAVENDER
วันที่เดินทาง : 14- 19 JUL / 21 - 26 JUL / 28 - 2 AUG / 4 - 9 AUG 2020
สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ฮอกไกโด-ซัปโปรโร-โอตารุ-ฟุราโน่ (ชมดอกลาเวนเดอร์)
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 72,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ปีนภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN FUJI CLIMBING
วันที่เดินทาง : 25-28 JUL / 8-11 AUG 2563
เส้นทาง : โตเกียว-เส้นทางปีนภูเขาไฟฟูจิ (เริ่มจากสถานนีที่ 5)
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 54,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต-ยูนิเวอร์แซล
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN OSAKA NATURAL&THEME PARK
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โอซาก้า-UNIVERSAL-เกียวโต-อาราชิยาม่า-นารา
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 39,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว-ดิสนีย์แลนด์-ภูเขาไฟฟูจิ
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN TOKYO THEME PARK
เส้นทาง : ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว ดิสนีย์แลนด์- โตเกียว ดิสนีย์ซี
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 39,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN NAGOYA & WORLD HERITAGE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-นาบานาโนะ ซาโตะ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 39,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN HOKKAIDO-HAKODATE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ฮอกไกโด-เมืองฮาโกดาเตะ-เมืองโอตารุ-มิตซุยเอาท์เล็ต
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 64,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เน้นแช่ออนเซ็น
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN BEST ONSEN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ไซตามะ-มัตสึโมะโต้-เกโระ-กุโจ-อาราชิยาม่า
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โออิตะ-คุมาโมโต้-เฮ้าเทนบอซ-เทนจิน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM KYUSHU NATURAL
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โออิตะ-คุมาโมโต้-เฮ้าเทนบอซ-เทนจิน
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - โอซาก้า 2 สวนสนุก
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN TOKYO-OSAKA THEME PARK
วันที่เดินทาง :8 - 13 OCT / 13 - 18 OCT / 20 - 25 OCT / 27 OCT - 1 NOV / 10 – 15 NOV / 24 – 29 NOV / 1 – 6 DEC / 8 – 13 DEC 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบฮามานะ-นาโงย่า-โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซล
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสี
EXCLUSIVE SMALL GROUP RPREMIUM JAPAN TOKYO AUTUMN
วันที่เดินทาง : 18 – 22 NOV / 24 – 26 NOV / 3 – 7 DEC 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ-อุโมงค์ใบเมเปิ้ล -ภูเขาทาโอะ -โอไดบ่ะ -แหล่งช้อปปิ้ง
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เกาะคิวชู
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN KYUSHU NATURAL
วันที่เดินทาง : 26-31 MAY / 03-08 JUN / 02-07 JUL / 25-30 JUL / 11-16 AUG / 26-31 AUG / 02-07 SEP / 23-28 SEP 2020
สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เกาะคิวชู-ฟุกุโอกะ -เมืองโออิตะ -หุบเขาทาคาชิโฮะ-คุมาโมโต้ -เฮ้าส์เทนบอช
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ ใบไม้เปลี่ยนสี
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN HOKKAIDO-HAKODATE
วันที่เดินทาง : 27 OCT - 1 NOV / 3 - 8 NOV / 10 - 15 NOV 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ฮอกไกโด-เมืองฮาโกดาเตะ-เมืองโอตารุ-มิตซุยเอาท์เล็ต
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 72,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN HOKKAIDO-HOKKAIDO-SOUNKYO AUTUMN
วันที่เดินทาง : 27 OCT - 1 NOV /3 - 8 NOV / 10 - 15 NOV 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ฮอกไกโด-โซอุนเคียว-เมืองโอตารุ-ซัปโปโร
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 72,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - เซนได ใบไม้เปลี่ยนสี
EXCLUSIVE SMALL GROUP RPREMIUM JAPAN TOKYO AUTUMN
วันที่เดินทาง : 18-13 OCT / 20-25 OCT 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - เซนได - น้ำตกเคกอน - เมืองมัตสึชิม่า - แหล่งช้อปปิ้ง
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เกียวโต - โอซาก้า สวนสนุก UNIVERSAL
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN NATURAL&THEME PARK
วันที่เดินทาง : 25-29 JUL / 11-15 AUG / 26-30 AUG / 02-06 SEP / 23-27 SEP 2563
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เกียวโต-อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ -เมืองนารา -โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 39,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ฮอกไกโดช่วงปีใหม่
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN HOKKAIDO NEW YEAR
วันที่เดินทาง : 29 DEC - 3 JAN 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ฮอกไกโด-เมืองโนะโบะริเบะทสึ -สกีรีสอร์ท คิโรโระ -เมืองโอตารุ-ซัปโปโร
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN HOKKAIDO NEW YEAR
วันที่เดินทาง : 29 DEC - 3 JAN 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - FUJITEN SKI RESORT-ฮามานะ -เมืองนาโกย่า-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เกียวโต ทตโทริ โกเบ
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN INSIDE KYOTO-TOTTORI
วันที่เดินทาง : 11-16 AUG / 26-31 AUG / 02-07 SEP / 23-28 SEP 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เกียวโต - อาราชิยาม่า -ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - หมู่บ้านชาวประมง อิเนะ - ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ -เมืองทตโตริ - โกเบ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม