ทัวร์ SMALL GROUP ญี่ปุ่น

ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง โตเกียว
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : โตเกียว
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง คันไซ หมู่บ้านอิเนะ & ทตโทริ
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : คันไซ หมู่บ้านอิเนะ & เนินทรายทตโทริ
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว-โทโฮคุ (ใบไม้เปลี่ยนสี)
PREMIUM JAPAN AUTUMN TOKYO-TOHOKU
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : สวนฮิตาชิ ซีไซต์ - ชมมรดกศาลเจ้าโทโชกุ - หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ - เซนได
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป 99,900.- บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง ฟุกุโอกะ ชมดอกวิสทีเรีย
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : ฟุกุโอกะ ชมดอกวิสทีเรีย
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง โตเกียว
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : โตเกียว
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง คิวชู
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : คิวชู
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 84,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง โอซาก้า-เกียวโต ชมซากุระ
JAPAN HERITAGE PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : โอซาก้า-เกียวโต ชมซากุระ
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ (ชมซากุระ)
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ (ชมซากุระ)
สายการบิน : JAPAN AIRLINE
ราคา : ราคาเริ่มต้น 109,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง โตเกียว-นิกโก้ (ซากุระ)
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : โตเกียว-นิกโก้ (ซากุระ)
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 92,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง โตเกียว (ชมซากุระ)
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : โตเกียว ชมซากุระ
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง โตเกียว-นิกโก้
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : โตเกียว-นิกโก้
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง นาโกยา คามิโคจิ โตเกียว
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : นาโกยา คามิโคจิ โตเกียว
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง โอซาก้า-เกียวโต
OSAKA PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 2-6 ท่าน
เส้นทาง : โอซาก้า-เกียวโต
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง คิวชู
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : คิวชู
สายการบิน : ไทย แอร์เวย์ (TG)
ราคา : ราคาเริ่มต้น 98,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 4 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง คิวชู
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : คิวชู
ราคา : ราคาเริ่มต้น 85,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
ราคา : ราคาเริ่มต้น 109,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เน้นแช่ออนเซ็น
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN BEST ONSEN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ไซตามะ-มัตสึโมะโต้-เกโระ-กุโจ-อาราชิยาม่า
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN HOKKAIDO-HAKODATE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ฮอกไกโด-เมืองฮาโกดาเตะ-เมืองโอตารุ-มิตซุยเอาท์เล็ต
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 64,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โออิตะ-คุมาโมโต้-เฮ้าเทนบอซ-เทนจิน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM KYUSHU NATURAL
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โออิตะ-คุมาโมโต้-เฮ้าเทนบอซ-เทนจิน
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - โอซาก้า 2 สวนสนุก
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN TOKYO-OSAKA THEME PARK
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบฮามานะ-นาโงย่า-โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซล
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสี
EXCLUSIVE SMALL GROUP RPREMIUM JAPAN TOKYO AUTUMN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ-อุโมงค์ใบเมเปิ้ล -ภูเขาทาโอะ -โอไดบ่ะ -แหล่งช้อปปิ้ง
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เกาะคิวชู
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN KYUSHU NATURAL
วันที่เดินทาง :สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เกาะคิวชู-ฟุกุโอกะ -เมืองโออิตะ -หุบเขาทาคาชิโฮะ-คุมาโมโต้ -เฮ้าส์เทนบอช
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ ใบไม้เปลี่ยนสี
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN HOKKAIDO-HAKODATE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ฮอกไกโด-เมืองฮาโกดาเตะ-เมืองโอตารุ-มิตซุยเอาท์เล็ต
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 72,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - เซนได ใบไม้เปลี่ยนสี
EXCLUSIVE SMALL GROUP RPREMIUM JAPAN TOKYO AUTUMN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - เซนได - น้ำตกเคกอน - เมืองมัตสึชิม่า - แหล่งช้อปปิ้ง
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม