ทัวร์ SMALL GROUP ญี่ปุ่น

ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง โตเกียว
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : โตเกียว
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง โอซาก้า-เกียวโต
OSAKA PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 2-6 ท่าน
เส้นทาง : โอซาก้า-เกียวโต
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง นาโกยา คามิโคจิ โตเกียว
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : นาโกยา คามิโคจิ โตเกียว
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เส้นทาง ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
JAPAN PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง : ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
ราคา : ราคาเริ่มต้น 89,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN HOKKAIDO-HAKODATE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ฮอกไกโด-เมืองฮาโกดาเตะ-เมืองโอตารุ-มิตซุยเอาท์เล็ต
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 64,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เน้นแช่ออนเซ็น
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN BEST ONSEN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ไซตามะ-มัตสึโมะโต้-เกโระ-กุโจ-อาราชิยาม่า
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โออิตะ-คุมาโมโต้-เฮ้าเทนบอซ-เทนจิน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM KYUSHU NATURAL
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โออิตะ-คุมาโมโต้-เฮ้าเทนบอซ-เทนจิน
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - โอซาก้า 2 สวนสนุก
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN TOKYO-OSAKA THEME PARK
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบฮามานะ-นาโงย่า-โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซล
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสี
EXCLUSIVE SMALL GROUP RPREMIUM JAPAN TOKYO AUTUMN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ-อุโมงค์ใบเมเปิ้ล -ภูเขาทาโอะ -โอไดบ่ะ -แหล่งช้อปปิ้ง
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เกาะคิวชู
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN KYUSHU NATURAL
วันที่เดินทาง :สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เกาะคิวชู-ฟุกุโอกะ -เมืองโออิตะ -หุบเขาทาคาชิโฮะ-คุมาโมโต้ -เฮ้าส์เทนบอช
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ ใบไม้เปลี่ยนสี
EXCLUSIVE SMALL GROUP JAPAN HOKKAIDO-HAKODATE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ฮอกไกโด-เมืองฮาโกดาเตะ-เมืองโอตารุ-มิตซุยเอาท์เล็ต
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 72,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - เซนได ใบไม้เปลี่ยนสี
EXCLUSIVE SMALL GROUP RPREMIUM JAPAN TOKYO AUTUMN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - เซนได - น้ำตกเคกอน - เมืองมัตสึชิม่า - แหล่งช้อปปิ้ง
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม