ทัวร์รัสเซีย รัสเซียพรีเมียม

1.ทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA MOSCOW-ST.PETERSBURG(ปิดกรุ๊ป)
วันที่ : 24-30 JUL / 7-13 AUG / 18-24 SEP / 9-15 OCT
ฤดู : ร้อน-ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : 5-15 องศา
ราคา : 129,900 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านท่องเที่ยวสัมผัสความมหัศจรรย์ของดินแดนหมีขาว ประเทศรัสเซีย
กับเส้นทางไฮไลท์สองเมืองดัง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สัมผัสความสวยงามของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
ปีเตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ และ พุชกิน ชมความยิ่งใหญ่ของโบสถ์สไตล์รัสเซีย วิหารเซ็นต์ซาเวียร์
วิหารเซ็นต์บาซิลแลนด์มาร์คของมอสโคว์ ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ยามค่ำคืน
2.ทัวร์รัสเซีย PREMIUM RUSSIA WINTER MOSCOW (ปิดกรุ๊ป)
วันที่ : 19-25 NOV / 3-9 DEC / 17-23 DEC 2020
21-27 JAN / 18-24 FEB/ 4-10 MAR
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : -15 - 10 องศา
ราคา : 129,900 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านท่องเที่ยวสัมผัสความมหัศจรรย์ของดินแดนหมีขาว ประเทศรัสเซีย
กับเส้นทางไฮไลท์สองเมืองดัง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สัมผัสความสวยงามของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
ปีเตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ และ พุชกิน ชมความยิ่งใหญ่ของโบสถ์สไตล์รัสเซีย วิหารเซ็นต์ซาเวียร์
วิหารเซ็นต์บาซิลแลนด์มาร์คของมอสโคว์ ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ยามค่ำคืน
3.ทัวร์รัสเซีย PREMIUM RUSSIA WINTER MOSCOW (ปิดกรุ๊ป)
วันที่ : 26 NOV - 1 DEC / 3-8 DEC 2020
10-15 DEC / 7-12 JAN / 4-9 FEB / 25 FEB - 2 MAR 2021
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : -15 - 10 องศา
ราคา : 115,900 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวแบบพรีเมี่ยม ณ ประเทศรัสเซีย กับเส้นทางเมืองดัง มอสโคว์-ซากอร์ส
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นชมพระราชวังเครมลิน เก็บภาพแลนด์มาร์คของมอสโคว์วิหารเซ็นต์บาซิล ณ จตุรัสแดง
ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำมอสควา ชมศาสนสถานเมืองซาร์กอร์ส ลิ้มลองความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู
คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
4.ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA MOSCOW - MURMANSK (ปิดกรุ๊ป)
วันที่ : 20-26 JAN / 27 JAN – 2 FEB / 17-23 FEB / 3-9 MAR 2021
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : -30 - 10 องศา
ราคา : 139,900 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวประเทศรัสเซียแบบพรีเมียม บินภายในสู่เมืองเมอร์มานสค์
สนุกสนานกับกิจกรรม AURORA HUNTING การล่าแสงเหนือ และกิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูหนาว
พร้อมท่องเที่ยวเมืองหลวงชมสถานที่สำคัญกรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน เก็บภาพบรรยากาศย่านจัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล ช้อปปิ้งที่ห้างกุม ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นหลากหลายเมนู คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class
ตัวอย่างทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA OCTOBER
ขอนำท่านท่องเที่ยวสัมผัสความมหัศจรรย์ของดินแดนหมีขาว ประเทศรัสเซีย
พระราชวังของรัสเซีย ปีเตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ พุชกิน โบสถ์สไตล์รัสเซีย
ท่องเที่ยวไฮไลท์สำคัญมอสโคว์ ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ยามค่ำ
ชมโชว์การแสดงน่าตื่นใจ คัดสรรที่พักระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
ตัวอย่างทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA NEW YEAR WINTER
สัมผัสความหนาวประเทศรัสเซีย ชมความงามสถาปัตยกรรมท้องถิ่นพระราชวังของรัสเซีย
ปีเตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ และ พุชกิน โบสถ์สไตล์รัสเซีย นั่งรถไฟ Sabsan highspeed
กิจกรรม “HUSKY SLEDDING” ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ และชมโชว์การแสดงน่าตื่นใจ
เสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class
ตัวอย่างทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA AUTUMN
ท่องเที่ยวสัมผัสความมหัศจรรย์ของดินแดนหมีขาว กับ ประเทศรัสเซีย
สัมผัสสถาปัตยกรรมงดงามพระราชวังในรัสเซีย เช่น ปีเตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ และ พุชกิน
ชมความยิ่งใหญ่ของโบสถ์สไตล์รัสเซีย ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงมอสโคยามค่ำ
เสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class
ตัวอย่างทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA NORTHERN LIGHTS
ท่องเที่ยวสัมผัสความหนาวประเทศรัสเซีย ชมแสงเหนือดินแดนตอนเหนือที่เมืองเมอร์มานสค์
กิจกรรม AURORA HUNTING สนุกสนานกับกิจกรรมช่วงฤดูหนาว ขี่สโนโมบิล นั่งสุนัขลากเลื่อน
ท่องเที่ยวกรุงมอสโคว ย่านจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์
ช้อปปิ้งที่ห้างกุม บินภายใน คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
ตัวอย่างทัวร์รัสเซีย EXCLUSIVE RUSSIA GOLDEN ROUTE
สัมผัสความมหัศจรรย์ของดินแดนหมีขาว ประเทศรัสเซีย สัมผัสสถาปัตยกรรมพระราชวังของรัสเซีย
ปีเตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ และ พุชกิน ชมความยิ่งใหญ่ของโบสถ์สไตล์รัสเซีย ท่องเที่ยวไฮไลท์มอสโคว์
ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ยามค่ำ ชมโชว์การแสดงน่าตื่นใจจากเหล่าสัตว์แสนรู้
เสิร์ฟความอร่อยหลากหลายเมนู คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
ตัวอย่างทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA MOSCOW-ST.PETERSBURG
สัมผัสความมหัศจรรย์ของดินแดนหมีขาว ประเทศรัสเซีย สัมผัสสถาปัตยกรรมพระราชวังของรัสเซีย
ปีเตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ และ พุชกิน ชมความยิ่งใหญ่ของโบสถ์สไตล์รัสเซีย ท่องเที่ยวไฮไลท์มอสโคว์
ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ยามค่ำ ชมโชว์การแสดงน่าตื่นใจจากเหล่าสัตว์แสนรู้
เสิร์ฟความอร่อยหลากหลายเมนู คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
ตัวอย่างEXCLUSIVE AMAZING RUSSIA
รูปแบบการเดินทาง : กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 10 - 20 องศา
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 195,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
รังสรรค์เส้นทางตามความต้องการของคุณ
- มหาวิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์แห่งดินแดนหลังม่านเหล็ก
- MOSCOW มหานครสุดโรแมนติก ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหา
- SAINT PETERSBURG อดีเมืองหลวง กลิ่นอายแห่งศิลปะ และอารยธรรมแห่งราชวงศ์
- ล่องเรือ DINER ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของกรุงมอสโควกับ RADISSION CRUISE
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม