ทัวร์จอร์เจีย

ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเล็กจอร์เจีย
EXCLUSIVE SMALL GROUP GORGEOUS GEORGIA
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองบอร์จอร์มี-ทบิลิซี-เทือกเขาคอเคซัส-เมืองมิสเคด้า-เมืองคูไทซี - โบสถ์เกอร์เกต
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 145,500 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท

<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวอย่างทัวร์จอร์เจีย GORGEOUS GEORGIA
วันเดินทาง : สามารถระบุได้เอง ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 0-15 องศา
ราคา : กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
เดินทางชมความมหัศจรรย์แห่งดินแดนสองทวีป ประเทศจอร์เจีย
ดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์เส้นทางสายไหม
ชมความงามเทือกเขาคอเคซัส ชมเมืองมรดกโลก มหาวิหารที่มีความสำคัญทางศาสนา
และประวัติศาสตร์ ชมเมืองถ้ำเก่าแก่อดีตอาณาจักรที่รุ่งเรือง