ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันพรีเมี่ยม

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ทาโระโกะ
PREMIUM TAIWAN TAIPEI - TOROKO
วันที่เดินทาง : 20-24 ตุลาคม 2566
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 68,800 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
เที่ยวไต้หวัน สักการะวัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เช็คอินแลนด์มาร์คบูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เที่ยวทาโรโกะจอร์จ ชมหน้าผาโพรงนกนางแอ่น ถ้ำเก้าโค้ง ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางโดยสายการบินไทย บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมียม
HAPPINESS IN  TAIWAN
HAPPINESS IN TAIWAN (ปิดกรุ๊ป)
วันที่เดินทาง : 11-14 สิงหาคม 2566
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 68,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
เที่ยวไต้หวัน เมืองอูไหล ชมความสวยงามของน้ำตกอูไหล และ ถนนคนเดิน
หมู่บ้านทหารโบราณซื่อซื่อหนันซุน ขึ้นชมวิวมุมสูง ตึกไทเป 101
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น พร้อมปล่อยโคม ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางโดยสายการบินไทย บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม
ตัวอย่าง ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN CLASSIC
PREMIUM TAIWAN CLASSIC (ปิดกรุ๊ป)
วันที่เดินทาง : 15-18 เมษายน 2566
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 64,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 20,000 บาท
เที่ยวไต้หวัน ชมความสวยงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดเหวินหวู่
ขึ้นชมวิวมุมสูง ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ อิจงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม
ตัวอย่าง ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN CELEBRATE NEW YEAR 2023
PREMIUM TAIWAN CELEBRATE NEW YEAR 2023
วันที่เดินทาง : 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 5-10 องศา
ราคา : 129,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 20,000 บาท
เที่ยวไต้หวันปีใหม่ ร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2566 พร้อมกับการชมพลุไฟที่สวยงามและยิ่งใหญ่
ขึ้นชมวิวมุมสูง ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง TAIPEI FISH MARKET หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซื่อหลิน ซีเหมินติง และ BELLAVITA SHOPPING MALL
เดินทางโดยสายการบินไทย ชั้น BUSINESS CLASS บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน IMPRESSION TAIWAN ALISHAN
นำท่านสู่ไต้หวันต้อนรับปีใหม่ 2020 ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักผ่อนแช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป101 นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานอาลีซาน
อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อของไต้หวัน และบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน
ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN CLASSIC
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวันช่วงเทศกาลต้อนรับสู่ปีใหม่ 2020 เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ
ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป 101
ชมความสวยงามหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น และผิงซี ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง
อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN NEW TAIPEI
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน ท่องเที่ยวไฮไลท์พื้นที่นิวไทเป ชมเมืองตันสุ่ย อุทยานเย่หลิว
หมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น น้ำตกอู่ไหล ถนนคนเดินซานเสีย ท่องเที่ยวเมืองหลวงไทเป ชมตึกไทเป 101
อนุสรณ์เจียงไคเช็ก วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง และมิตซุย เอ้าท์เล็ต อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง
พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ในแบบพรีเมี่ยม แล้วคุณ...จะรักเรา
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN CLASSIC
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญของเมืองไต้หวัน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่ ชมวิวตึกไทเป 101
ชมความสวยงามหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น และผิงซี ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง
อิ่มอร่อยอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมที่พักแสนพิเศษเฉพาะคุณ
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน MASTERPIECE OKINAWA - TAIWAN
นำท่านเดินทางสู่เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ชมวิวที่ผามันซาโมะ เยี่ยมชมปราสาทซูริ
โลกใต้ท้องทะเลพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุราอูมิ ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโต
อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุด ล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค ขอพรเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินอู่หรือวัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย้อนอดีตไปกับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SPECIAL TAIPEI – KAOHSIUNG
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
พร้อมแช่น้ำแร่ ชมความสวยงามหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง
นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญเมืองเกาสง เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ
โดมแห่งแสงฟอโมซ่า อิ่มอร่อยกับหลากหลายอาหารที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN GOURMET
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมวิวตึกไทเป101 ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่
อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง มิตซุย เอ้าท์เล็ท
พร้อมที่พักและบริการระดับ DELUXE CLASS แสนพิเศษเฉพาะคุณ
<<สามารถเดินทางรูปแบบส่วนตัวได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN TAIPEI-KAOHSIUNG
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน ชมไฮไลท์สำคัญ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
พร้อมแช่น้ำแร่ ชมวิวพร้อมทานอาหารบนตึกไทเป 01 สนุกสนานเพลิดเพลินกับอีด้าเวิลด์
ช้อปปิ้งซีเหมินติงและซินจูเจียง แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยของไต้หวัน อิ่มอร่อยอาหารพื้นเมือง
พร้อมที่พักและการบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ในแบบอิมเมจฮอลิเดย์
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHARMING TAROKO
เยือนมหานครแห่งสถาปัตยกรรม ณ ประเทศไต้หวัน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง วัดซิงเทียนกง หมู่บ้านโบราณหลินอันไท่ ตึกไทเป101
พร้อมไฮไลท์สำคัญ นำท่านขึ้นรถไฟด่วนเยือน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมพิพิธภัณฑ์หินอ่อน
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่มิตสุย เอ้าท์เล็ต พร้อมการบริการระดับพรีเมียม “แล้วคุณ....จะรักเรา”