ทัวร์ไต้หวัน

EXCLUSIVE SMALL GROUP TAIWAN HAPPINESS PACKAGE
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้ใหญ่ เดินทาง 2-4 ท่าน 65,500 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 25,000 /ท่าน)
ผู้ใหญ่ เดินทาง 5-9 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 25,000 /ท่าน)
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ท่องเที่ยวในรูปแบบ PACKAGE
การเดินทางกรุ๊ปส่วนตัวที่ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สัมผัสประเทศไต้หวันแบบสุดพิเศษ
ชมพระราชวังกู้กง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101
ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่ อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
1.ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN NEW TAIPEI
วันที่ : 27-30 JUL / 10-13, 22-25 AUG / 5-8, 19-22 SEP 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 59,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท/ท่าน
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน ท่องเที่ยวไฮไลท์พื้นที่นิวไทเป ชมเมืองตันสุ่ย อุทยานเย่หลิว
หมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น น้ำตกอู่ไหล ถนนคนเดินซานเสีย ท่องเที่ยวเมืองหลวงไทเป
ชมตึกไทเป 101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ก วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง และมิตซุย เอ้าท์เล็ต
อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี
2.ทัวร์ไต้หวัน IMPRESSION TAIWAN ALISHAN
วันที่ : 25-29 JUL / 8-12 AUG
23-27 SEP / 13-17 , 21-25 OCT 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 69,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท/ท่าน
ขอนำท่านสู่ประเทศไต้หวัน เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมวิวบนตึกไทเป101 นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
อิ่มอร่อยกับอาหารเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อิสระช้อปปิ้งสินค้าย่านซีเหมินติง
พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ แล้วคุณ...จะรักเรา
3.ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN CLASSIC
วันที่ : 8-12 AUG / 23-26 SEP / 13-16 OCT / 21-24 OCT 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 59,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท/ท่าน
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป 101 ชมความสวยงามหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น และผิงซี ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ แล้วคุณ...จะรักเรา
4.ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN GOURMET
วันที่ : 10-13, 28-31 AUG / 13-16 SEP 2019
ฤดู : ฤดูร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 79,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมวิวตึกไทเป101 ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่
อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง มิตซุย เอ้าท์เล็ท
พร้อมที่พักและบริการระดับ DELUXE CLASS แสนพิเศษเฉพาะคุณ
<<สามารถเดินทางรูปแบบส่วนตัวได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน MASTERPIECE OKINAWA - TAIWAN
นำท่านเดินทางสู่เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ชมวิวที่ผามันซาโมะ เยี่ยมชมปราสาทซูริ
โลกใต้ท้องทะเลพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุราอูมิ ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโต
อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุด ล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค ขอพรเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินอู่หรือวัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย้อนอดีตไปกับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SPECIAL TAIPEI – KAOHSIUNG
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
พร้อมแช่น้ำแร่ ชมความสวยงามหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง
นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญเมืองเกาสง เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ
โดมแห่งแสงฟอโมซ่า อิ่มอร่อยกับหลากหลายอาหารที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHARMING TAROKO
เยือนมหานครแห่งสถาปัตยกรรม ณ ประเทศไต้หวัน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง วัดซิงเทียนกง หมู่บ้านโบราณหลินอันไท่ ตึกไทเป101
พร้อมไฮไลท์สำคัญ นำท่านขึ้นรถไฟด่วนเยือน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมพิพิธภัณฑ์หินอ่อน
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่มิตสุย เอ้าท์เล็ต พร้อมการบริการระดับพรีเมียม “แล้วคุณ....จะรักเรา”