ทัวร์ไต้หวัน

EXCLUSIVE SMALL GROUP TAIWAN HAPPINESS PACKAGE
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้ใหญ่ เดินทาง 2-4 ท่าน 65,500 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 25,000 /ท่าน)
ผู้ใหญ่ เดินทาง 5-9 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 25,000 /ท่าน)
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ท่องเที่ยวในรูปแบบ PACKAGE
การเดินทางกรุ๊ปส่วนตัวที่ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สัมผัสประเทศไต้หวันแบบสุดพิเศษ
ชมพระราชวังกู้กง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101
ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่ อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม
1.ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN CLASSIC
วันที่ : 11-15 APR 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 64,900 บาท/ท่าน
นำท่านเดินทางสู่ไต้หวัน ชมไฮไลท์สำคัญ ล่องเรือชมความทะเลสาบสุริยันจันทรา
แช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความงามหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น
ผิงซี ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
<<พร้อมออกเดินทาง
2.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SPECIAL TAIPEI – KAOHSIUNG
วันที่ : 12-16 APR 2019
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 22-26 องศา
ราคา : 69,900 บาท/ท่าน
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
พร้อมแช่น้ำแร่ ชมความสวยงามหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง
นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญเมืองเกาสง เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ
โดมแห่งแสงฟอโมซ่า อิ่มอร่อยกับหลากหลายอาหารที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี
3.ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN ALISHAN (ปิดกรุ๊ป)
วันที่ : 13-17 APR 2019
ฤดู : ใบไม่ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 22-26 องศา
ราคา : 69,900 บาท/ท่าน
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
พร้อมแช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป 101 นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี
พร้อมที่พักระดับ DELUXE CLASS แสนพิเศษเฉพาะคุณ และบริการสุดประทับใจ แล้วคุรณ...จะรักเรา
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน MASTERPIECE OKINAWA - TAIWAN
นำท่านเดินทางสู่เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ชมวิวที่ผามันซาโมะ เยี่ยมชมปราสาทซูริ
โลกใต้ท้องทะเลพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุราอูมิ ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโต
อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุด ล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค ขอพรเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินอู่หรือวัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย้อนอดีตไปกับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน TAIWAN IMPRESSIVE COUNTDOWN 2019
ท่านเดินทางเยือนมหานครแห่งมนต์เสน่ห์ ณ ประเทศไต้หวัน
“ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ปราสาทซินเช่อ”
นำท่านนั่งรถไฟโบราณ รับแสงแรกของวัน ณ “อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน”
เพลิดเพลินกับการทำชานมไข่มุกสูตรต้นตำหรับไปกับห้องชาชุนสุ่ย
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN PREMIUM
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระวัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉาน
ชมพระอาทิตย์ยามเช้าอุธยานแห่งชาติอาลีซาน พร้อมชมดอกซากุระไต้หวัน
เยือนพระราชวังกู้กง วัดหลงซาน ช้อปปิ้งตึกไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ซีเหมินติง ที่พักและอาหารสุดพิเศษ พร้อมบริการสุดประทับใจ
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HAPPINESS WORLD FLORA
เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน กับเส้นทางสบายๆ เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ไหว้พระขอพรวัดหลงซัน ขึ้นชมวิวตึกไทเป101
ชมความงามของเทศกาลดอกไม้ TAICHUNG WORLD FLORA EXPO
ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ที่พักไถจง อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHARMING TAROKO
เยือนมหานครแห่งสถาปัตยกรรม ณ ประเทศไต้หวัน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง วัดซิงเทียนกง หมู่บ้านโบราณหลินอันไท่ ตึกไทเป101
พร้อมไฮไลท์สำคัญ นำท่านขึ้นรถไฟด่วนเยือน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมพิพิธภัณฑ์หินอ่อน
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่มิตสุย เอ้าท์เล็ต พร้อมการบริการระดับพรีเมียม “แล้วคุณ....จะรักเรา”