ทัวร์เวียดนาม

ตัวอย่างทัวร์เวียดนาม EXCLUSIVE VIETNAM
นำท่านเดินทางประเทศเวียดนามตอนกลาง การเดินทางสุดพิเศษท่องเที่ยวเมืองมรดกทางวัฒนธรรม
ดานัง-ฮอยอัน เที่ยวชมแหล่งไฮไลท์ของสองเมือง สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน
ขึ้นชมบานาฮิลล์เต็มวัน พิเศษสุด!! ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับพิธีกรดาราดัง คุณหนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา
ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ