ทัวร์เวียดนาม

1.ทัวร์กรุ๊ปเล็ก PREMIUM VIETNAM DANANG-BANAHILL
วันที่เดินทาง : 13-17 ก.ค. 2565
(สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง)
ฤดู : ใบไม้ผลิ - ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : เริ่มต้นที่ 39,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 20,000 บาท
นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ บานาฮิลล์ เดินชมสะพานลอยฟ้าโกลเด้น ที่สวยงามที่สุดในโลก
สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุก FANTASY PARK หมู่บ้านฝรั่งเศส พักบานาฮิลล์ 1 คืน
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมบรรยากาศ 2 ฝั่งของเมืองเว้
เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน