จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : จองทัวร์และชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาทผ่านทางออนไลน์
 • 13,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 12,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
  • ชำระเงินมัดจำ

  • จำนวน 5,000 บาท/ท่าน
   จำนวน {{paxtotal()}} ท่าน
   รวมจำนวนเงิน {{paxtotal()*5000 | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง