จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : 8-10 มกราคม 2564
 • 19,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 3 ท่าน
 • 16,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5 ท่าน
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ผู้เดินทาง 3 ท่าน {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 5 ท่าน {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง