จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : 24-26 ธันวาคม 2563
 • 17,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 16,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5 ท่าน
 • 15,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ผู้เดินทาง 4 ท่าน {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 5 ท่าน {{mtotal2() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 6 ท่าน {{mtotal3() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง