จองทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : 10-13 ธันวาคม 2563
 • 32,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 38,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 6 ท่าน {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท
 • รายละเอียดผู้จอง